четвъртък, ноември 08, 2012

Бълнуване за додекаедър

Мое сутрешно бълнуване, записано от Ксения:

"Изглежда като додекаедър, който е извърнат навън, [като] ръкавица, която е обърната наопаки. Това е смисълът да се влезе във цирка."

Няма коментари:

Публикуване на коментар